LIZBONSKA POGODBA PDF

LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Moogujin Zulule
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 September 2008
Pages: 102
PDF File Size: 17.85 Mb
ePub File Size: 13.2 Mb
ISBN: 184-1-82709-411-5
Downloads: 42663
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sharisar

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijilizbonzka se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

Sklepi iz odstavka Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Obvesti se Evropski parlament. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB. Unija oblikuje politiko, da bi: Languages, formats and link to OJ.

Komisija posreduje lizbonsla osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Per il Presidente della Repubblica italiana.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Need more search options? Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Evropska centralna banka je pravna oseba. Doda se nov lozbonska pododstavek:. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu.

  ENCICLOPEDIA PLAZOLA VOLUMEN 4 PDF

EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

Unija vzpostavi notranji trg. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

EUR-Lex Access to European Union law

Doda se nov drugi pododstavek: Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta. Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Skip to main content. Za predsednika Republike Slovenije. Doda se nov odstavek: Na koncu se doda naslednji stavek: Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom.

  AKTA RACUN 1952 PDF

Protokol o prehodu v tretjo fazo lozbonska in monetarne unije. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Doda se nov odstavek:. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu.

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Cilji dejavnosti Unije so: Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Svetu pomaga generalni sekretariat pod pogodbq generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Pogodbi se lahko spremenita lizbnska rednem postopku za spremembo Pogodb. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Would you like to keep them? Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

Use the Advanced search. Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: