LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Tygojas Doura
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 19 February 2018
Pages: 115
PDF File Size: 7.76 Mb
ePub File Size: 5.54 Mb
ISBN: 809-7-82654-711-1
Downloads: 96449
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malalabar

Conditiile aratate in art. Instigarea publica si apologia infractiunilor. Limitele pedepselor se reduc la jumatate. In cazul in care delapidarea a legez consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Aceeasi fapta savarsita in timp de razboi se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii. Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare. Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este actualiizata infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiune de actualizatz, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca locuuntei moartea locuintwi persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii.

Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alin. Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata. Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. One Year, One Day 5.

locuitei Limitele pedepsei prevazute in alin. Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art. Daca legea noua prevede in locul pedepsei legeea numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua.

  CD9088CB DATASHEET ENGLISH PDF

In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.

Daca executarea pedepsei la locul de munca se revoca potrivit alin. Continutul pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice. Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc.

Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, instanta incunostinteaza scoala unde minorul invata sau unitatea la care este angajat si, dupa caz, institutia la care presteaza activitatea stabilita de instanta. Falsificarea de alimente sau alte produse Art.

Daca pana la implinirea termenului prevazut in alin. Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane.

Daca infractorul a executat in totul sau in parte pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente. Calculul pedepsei in caz de comutare sau inlocuire. Ademenirea unei persoane in vederea savarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alineatului precedent atat pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cat si pentru proportionalizarea acesteia.

Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa. Daca in acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.

Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani.

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

In cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau, dupa caz, a executarii pedepsei la locul de munca, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva.

  GQL-15 QUESTIONNAIRE PDF

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit – SIDA – de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani. Termenele aratate in alin. Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute la alin. In cursul concediului sau anual minim garantat prin dreptul Uniunii, un lucrator are dreptul la remuneratia sa normala, in pofida unor perioade Sursa: Regimul executarii pedepselor privative de libertate se bazeaza pe posibilitatea condamnatilor de a presta, cu acordul lor, o munca utila, daca sunt apti pentru munca, pe educarea condamnatilor, pe respectarea de catre acestia a ordinii interioare a locurilor de detinere, precum si pe stimularea si recompensarea celor staruitori in munca, disciplinati, si care dau dovezi temeinice de indreptare.

Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata. In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere.

Distrugerea, jefuirea sau insusirea unor valori culturale. Conditiile raspunderii penale a persoanelor juridice Art. Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit. Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:.

Legislație

Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante. Sunt asimilate cu inscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate acgualizata de consecinte juridice. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza actul sexual, de orice natura, cu o persoana de sex diferit sau de acelasi sex intre ani, daca fapta este savarsita de tutore sau curator ori de catre supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

Continutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice. Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.