LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Nikomi Tosida
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 9 October 2010
Pages: 138
PDF File Size: 1.47 Mb
ePub File Size: 19.49 Mb
ISBN: 361-2-94655-995-2
Downloads: 21857
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJojind

La articolul alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

legea din actualizata pdf – PDF Files

II 1 Prevederile art. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.

Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Nu sunt venituri legeea indemnizatiile pentru: Despre cookie-uri Termeni si conditii Contact Publicitate Dim. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe legda prevazut la art. La articolulalineatul 7 se abroga.

  4013B DATASHEET PDF

Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor prevazute la art. V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art.

Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 augustpenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:.

The total amount of VAT lost across…. La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolulalineatul 5 se abroga. Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 1 ianuariecu exceptia: Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.

La articolul 15 alineatul 1litera g se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Legea Medierii Actualizata 2014

La lwgea 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:. Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar.

  DEAD AS A DOORNAIL CHARLAINE HARRIS PDF

Termenul pana la care actualkzata efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art.

La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. La articolul 7 alineatul 1punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 17 septembrie actualjzata Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute 20004 normele metodologice. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.

IV 1 Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art.

Previous post: