KUPOPRODAJNI UGOVOR MOTORNOG VOZILA PDF

KUPOPRODAJNI UGOVOR MOTORNOG VOZILA PDF

Ukoliko želite pomoći radu ove stranice to možete učiniti na dva načina: a) pošaljite nam vlastiti primjer ukoliko imate određeni ugovor na svojem kompjuteru koji. O PRODAJI l KUPOVINI MOTORNOG vOZlLA Kupac kupuje od prodavca motorno vozilo koje je predmet ovog ugovora po viđenju u nađenom stanju`. Kupoprodajni Ugovor Za Auto Obrazac: +: Ugovor O Ugovor O Kupoprodaji Motornog Vozila Obrazac: +:

Author: Gogul Gror
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 19 April 2008
Pages: 309
PDF File Size: 20.34 Mb
ePub File Size: 16.76 Mb
ISBN: 615-9-16587-934-7
Downloads: 59486
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dailar

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje HZMO: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje HZZO: Tiskanica 1, Tiskanica 2. Ove obrasce je najjednostavnije kupiti u Narodnim novinama, papirnicama, i sl. Table of Contents Obrasci kupkprodajni poreznu upravu.

Besplatni Obrasci – Svi obrasci na jednom mestu

Prijava obrta ili samostalne djelatnosti. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Interni obrasci za poslovanje tvrtke ili obrta. Popis dokumenata potrebnih za prijavu pravne osobe u poreznoj upravi. Obrazac podataka pravne osobe OP. Koristi se kod prijave pravne osobe u poreznu upravu.

  BAILAME EL AGUA DANIEL VALDES LIBRO PDF

Obavlja transakcije unutar EU. Podaci o stvarnim vlasnicima RBA. RPO obrazacprijava u registar poreznih obveznika. Koristi se uglavnom kod prijave obrta ili samostalne djelatnosti u poreznu upravu. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a. Interni akt-Zakon o fiskalizaciju u prometu gotovinom.

Odluka o reinvestiranju dobitka. Zakona o porezu na dohodak. Zahtjev za dodjelu OIB-a. Zahtjev za izdavanjem potvrde o imovnom stanju. Zahtjev za izdavanje porezne potvrde. Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a. Zapisnik o osnivanju j. Kalkulator prijave prijave poreza na dohodak za Ugovor o djelu honorar. Aneks dodatak ugovora o radu. Obavijest o prestanku radnog odnosa. Redoviti otkaz ugovor o radu.

Sporazumni raskid ugovora o radu. Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu.

Registracija vozila, prenos vlasništva Beograd

Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. Otkaz ugovora o radu izvanredni Evidencija o radnom vremenu ; Evidencija o radnom vremenu.

Potvrda o radnom odnosu. Ogledni primjer popunjenog M-1P obrasca. Ogledni primjer popunjenog MP obrasca. Ogledni primjer popunjenog M-2P obrasca. Ogledni primjer popunjenog M-3P obrasca.

Ogledni primjer popunjenog M-PP obrasca. Upute za prijave i odjave u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra. Primjer popunjavanja putnog naloga. Putni radni list u prijevozu za vlastite potrebe. Odluku o reinvestiranju dobititi. Odluku o isplati predujma udjela u dobitku. Zahtjev za otpis poreznog duga. Zahtjev za smanjenje visine predujma poreza na dohodak. vozil

  EUGVVO NEU PDF

Zahtjev za smanjenje visine predujma poreza na dobitak. Opomena zaposleniku prije otkaza. Odluka o isplati regresa zaposlenicima.

Odluka o isplati jubilarne nagrade zaposlenicima. Odluka o sistematskim pregledima. Odluka o darovanju za zdravstvene potrebe. Izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima. Blank template Actarius. Ugovor o prijenosu kupoprodaji gospodarske cjeline.

Ugovor o prijenosu ugovora – obrt vs. Ugovor bozila prijenosu gospodarske cjeline – obrta. Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline obrta. Ugovor o autorskom honoraru.

Obrasci za poreznu upravu

Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora. Ugovor o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom. Izjava o prijeboju kompenzacija. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za 20XX. Except where otherwise noted, jotornog on this wiki is licensed under the following license: