JEZICKE NEDOUMICE IVAN KLAJN PDF

JEZICKE NEDOUMICE IVAN KLAJN PDF

Srpski jezicki prirucnik [Ivan Klajn, Mitar Pesikan, Branislav Brboric Pavle Ivic] on Standardni jezik i jezicki standard * Nacela nase jezicke politike * Merila Akcenti i druga pitanja pravilnog izgovora * Pravopisni problemi i nedoumice * O . ivan klajn jezicke nedoumice pdf download. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for ivan klajn jezicke nedoumice pdf download. Will be. Jezičke nedoumice Prethodni tekstovi na temu standarda, pasaž iz Normatvne gramatike srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Klajna: Ovde su, naravno, u pravu Piper i Klajn govornici, a ne Piper i Klajn normativisti.

Author: Nikolkree Kall
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 26 October 2007
Pages: 42
PDF File Size: 8.38 Mb
ePub File Size: 17.65 Mb
ISBN: 207-6-70731-711-8
Downloads: 29975
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bakinos

Ukoliko je tekst cirilicki, iii latinicki s fonetskim transkribovanim prenosenjem nwdoumice, izvorni oblik treba dati prilikom prvog navodenja imena, u zagradi, u fusnoti iii u indek- suo lzvan toga, upotreba izvorne latinicke grafije u cirilickom tekstu nije opravdana.

U zapadnij im govorima, a posebno u Hrvatskoj, imena odmila kao Mate, Jure, Vice, Joze menjaju se kao imenice na -a: Azijac, Azijka, azijski danas obicnije i Azijat, Azijatkinja, azijatski obicno s prizvukom primitivnosti, kljn i s1.

[PDF] REČNIK JEZIČKIH NEDOUMICA- Ivan Klajn. – Free Download PDF

C treba razlikovati od crtice: Luzicki Srbi 93 limenka, dat. Duzepe GiuseppeUuzepa. Nedoumic se -os zadrhva u dvosloznim imenima grckih ostrva: Pogresno je pisanje bezj kaleium i s1.

Ako se osnova imeniea na-a zavrsava s dva iii tri suglasnika, u gen. Veliko pocetno slovo ima samo prva rec npr. Siozeni pride’li pisu se sasta’lIjeno ako oznaca’laju prelaznu nijansu, npr. I’ll be really very grateful.

  JVC HR DVS1 PDF

Isto i za poerveneti ijek. E je nepostojano, kao u slovenackomPeter v. Hesiod, bolje nego Nedoimice. Evropljanin, -anka, evropski, rede Evropejac obicno u smislu “covek evropske kulture”Evropejka, evropejski.

Pravopisna odredba ipak ne iskljucuje pravo nosioca prezimena da sam odredi nacin pisanja u skladu s porodicnom tradicijom npr. Prisvojni pridevi od ovih imena pisu se velikim slovom Nemcev, Splicankin itd.

ivan klajn jezicke nedoumice pdf files

Najopstije uzeto, razlika izmedu ovih dvaju veznika je u tome sto da uvodi radnju 0 kojoj se tek govori, za kojom se tezi iIi koja bi se mogia dogoditi, a sto – onu koja se uzima kao gotova cinjenica.

Thank you very much.

Drugo jc predistorij”a dogadaji koji su necemu prethodili, npr. Ako se redni broj pise slovima, ima jezocke pocetno slovo: Ne treba upotrebljavati kvalitetan uz imenice koje ne oznacavaju materijalni proizvod: Fudiijama iii Fudii v. Jugoslovenskim i medunarodnim standardom propisan je redosled ivaj – mesec – dan, npr. Odiseja Homerov ep ; odiseja zajednicka imenica u znacenju “dugo i mucno lutanje, potucanje”. Nazivi hramova i manastira pisu se ma1im slovom erkva svetag Marka, katedrala u Milanuali samo ime velikim Sveti Naum, Duraevi stupovi.

U ovakvim slucajevirna imeniea se mora ponoviti: Camoens, rusko KaMo3Hc itd. Maglajac iIi Maglajlija, Maglajka, maglajski. Kombinaeija oin, ako joj ne sledi samoglasnik, prenosi se kao oen: Bangkok, bangkocki ne bangkoski, bankoski.

L laboratorija i laboratorij; laboratorijski. Hilandar, hilandarski, bolje nego Hilendar, hilendarski. Pravopis dopusta i upotrebu sarno velikog slova kadaje ono dovoljno da otkloni dvosmislenost, npr. Prosireno znaeenje “izgovor” iIi “opravdanj e” nastalo je u americkom engleskom i danas se prenelo i u druge jezike, ali ga strogi stilisti ne odobravaju. Ovaj glagol se sasvim pravilno upotrebljava za radnje i zbivanja, npr.

  GEORGE CRUMB VOX BALAENAE SCORE PDF

Receniee kao “Mi idemo na sto veci izvoz”, “Ne treba ici na poskllpljenja” mogu se bolje iskazati: Potpuno bezrazlozno su u nekim skolama tradicionalni izrazi pismeni zadatak, pismena veibo itd. Mctuzalem malo m u figurativnom znacenju “covek u dubokoj starosti”.

ivan klajn jezicke nedoumice pdf files – PDF Files

PR 60 daje s jedne strane juina Evropa,jugoistocna Evropa, istocna Srhija, zapadna Bosna, s druge strane Srednja Evropa, Srednja Arnerika, au nekim slueajevima pravi razliku: Karlo Peti, Petar Prvi Karadordevic. Gana, ganski; Ganac, Gankinja iIi Ganjanin, -anka. Marbelja Marbellane Marbela. We are a non-profit group that run this website to share documents. Pridevi koji oznaeavaju svetliju ili tarnniju nijansu pisu se sastavljeno otvorenoplav, tamnozelen, svetlosiv, zagasitoervenali se pri poredenju rastavljaju: SIieno tome, englesko j u japanskom r1 treba prema P prenositi sa di: Lucern Luzernlucernski: Iavn Iberae bolje nego Iberijae ; iberski boIje nego iberijskilbersko poluostrvo.

Eks an Provans Aix-en-Provence. Litvanija, litvanski, Litvanac, -anka tradicionalni su oblici kod nas, obicniji nego Litva cem11 bi odgovaralo litavski, Litavac, -avka.