AQUATHERM KATALOG PDF

AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Taukasa Meztilkree
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 20 June 2006
Pages: 486
PDF File Size: 13.40 Mb
ePub File Size: 2.37 Mb
ISBN: 490-3-36076-857-1
Downloads: 13495
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshulabar

Product Catalogue

Po mogunosti izbjegavati upljinu ispod ugradnog namjetaja. Za izgradnju mobilnih povrina za klizanje, mrea katlog se nado-punjuje komponentama iz sustava aquatherm-climasystem. Nanoenjem EVOH sloja etilen-vinil-alkoholakoji se nanosi na cijelu povrinu bazne cijevi, cijev dobiva optimalan stupanj nepropusnosti. Sve informacije o tvrtki, tehnologiji, proizvodima, razliitim ponudama za kolovanje katalof terminima sajmova kao i sve kataloge u PDF formatu moete naravno nai na Internetskoj stranici aquatherma na adresi www.

Princip suprotnog tokaNain postavljanja C: No u ljetnim mjesecima taj sustav grijanja koji je ugraen uz velike trokove stoji nekoriten.

Dominican Importadora Ofcom Ave. Submittal for aquatherm Domestic Water Piping System? Dodatni nosai buke nisu potrebni ako se primjenjuje npr. Kod mokrih estriha moe se upotrijebiti npr.

Company Documentation – Domat International

NapomenaMinimalni razmak izmeu cijevi grijanja i mjesta mjerenja iznosi mm. Estrih iz lijevanog asfalta AS Estrih iz lijevanog asfalta proizveden je od bitumena, even-tualno uz primjenu dodataka. U obzir dolaze aquatyerm graevni aquatyerm Rubne zone Na podrujima rubnih zona mogu je manji razmak izmeu cijevi budui da se na tim podrujima manje hoda.

Ograniavanjem povrinske temperature poda nastaju granine vrijednosti gustoe toplinskog toka koje ovise o podnoj oblozi. Duljina stranica pojedinih polja estriha ne bi trebala biti vea od 8 m. Zavarena PE-folija s ljepljivom trakom. Funkcionalno grijanjeZagrijavanje sustava aquatherm-climasystem ovisi o proi-zvoau i vrsti buke.

  AUSBLICK 2 LEHRERHANDBUCH PDF

Mjeovito elastini sportski podovi konstrukcijama koje uvruju povrinu sprjeavaju nedostatke ulegnua na malim povrinama kod tokasto elastinih sustava, isto aqyatherm i vrstoa povrine plono elastinog sustava. Za podruje podnog grijanja izolacija od buke koraka vana je projektantima, majstorima i investitorima. Prikljuak preko razdjelnika kruga grijanja. Porastom tempe-rature smanjuje se radna uinkovitost, trokovi rastu sa svakim stupnjem hlaenja. Poveanjem gustoe estrih ploe koja raspodjeljuje teret poboljava se toplinska provodljivost, a istovremeno i spo-sobnost aquathegm topline.

Upotrebljava se mjeavina vode i sredstva protiv smrzavanja. Tako je osiguran tono voenje cijevi te time optimalna raspodjela topline. Naputci Aqkatherm udruge njemakog graditeljstva sadre ostale informacije o temi fuge. Razmaci za uvrivanje draa cijevi moraju se ograni-iti na mm. Svakom kolutu je pridodan listi s karakteristinim podacima.

PrednostiZbog male debljine ploe nasta-ju najmanje visine gradnje npr. Ove fuge u cijeloj svojoj debljini moraju razdjeljivati estrih sve do izolacije. Laboratorij i tehnika kola2.

Pri tome se na podruju industrije moe upotrijebiti i katalo toplin-ska energija, pa ne nastaju nikakvi daljnji trokovi koritenja sustava.

: Aquatherm Nitra

Zbog toga se u urede, poslovne i prodajne pro-store, prostorije za sastanke itd. Manje vanjske povrine mogue je analogno podnom grija-nju opremiti s razdjelnicima krugova grijanja.

Sve se komponente mogu nerazdvojno spojiti postupkom zavarivanja spojnica te su zbog toga posebno prikladne za to podruje primjene. Iz toga proizlaze raznolike mogunosti koritenja kondenzacijske tehnike i alternativnih izvora energije, kao npr.

Jednostavna obrada bez posebnog alata. Pomou sofisticiranog aquather-movog sustava grijanja i hlaenja povrina postie se ugodna sobna klima bez neugodnog propuha. Na kraju se preko cijevi grijanja u utor nosaa s profilom stavlja dilatacijska traka.

  FRESCOBALDI MAGNIFICAT PDF

aquatherm katalog-PODNO

Ako je u rubnoj zoni potreban visok uin grijanja, tada se kata,og mogu dimenzionirati u razmaku postavljanja od VA Kod upotrebe tvrdih keramikih obloga ova se vrijednost moe postii samo ugradnjom podlone ploe sa zvunom izolacijom. Dra se u izolaciju utiskuje kataolg cijevi podnog grijanja, kroz tkanu foliju.

Potrebno je raunati na to da ak i kod nepropusnog sustava mogu postojati pukotine u vrlo malom opsegu u kojima voda grija-nja neprimjetno isparava. Ber Watt Zidna buka: Na svim tim mjestima grijanje slo-bodnih povrina slui izbjegavanju nesrea, primjerice zbog pada.

S DIN EN uvodi se jedinstven postupak izrauna po-mou kojeg je mogue utvrditi podatke o uinu svih sistema podnog grijanja. U zidovima se openito mora koristiti pletivo za buku kako bi se sprijeila mogua napuknua. Na sustavu katapog pri vanjskoj tem-peraturi od C odobreno provoenje daljnjih graevinskih mjera. To je prednost u usporedbi s malim, vruim povrinama, kao npr.

In newsletter Winter we inform you, as usual, about the new products, scheduled events, but also about important news from our company. Slue kao upijajui sloj za toplinsko izduenje grijanog estriha, kao razdjelni sloj izmeu grijanog estriha te aquatuerm graevnih elemenata i kao sloj za toplinsku te izolaciju od buke aqutaherm izmeu graevinskih dijelova.

Armaturu treba napraviti od mree od betonskog elika uz veliinu otvora mree mm x mm ili od mrea od betonskog elika sa sljedeim parametrima: