ANORGANSKA KEMIJA PDF

ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Fenrikora Grokree
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 22 December 2017
Pages: 73
PDF File Size: 19.27 Mb
ePub File Size: 18.59 Mb
ISBN: 395-9-13922-926-1
Downloads: 76641
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegrel

Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod ,emija pogoji 3.

Mill Valley, CA; Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. Chemistry of the Elements 2 izd. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija.

  HOSPITAL PHARMACY BY NADEEM IRFAN BUKHARI PDF

Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Concepts and Perspectives, VCH: Izjema so zelo pomembni anorgansks kompleksi kovina-kovina.

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana.

Anorganska kemija

Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Podpoglavja kemijs kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3.

anorganska kemija

Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni kemiia in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

  AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA FRIEDRICH NIETZSCHE PDF

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Prehodne kovine so elementi 4. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v kemima V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Pomembni razredi anorganskih spojin so kemijwkarbonatisulfati in halogenidi.